Programul de fidelitate este dezvoltat de societatea Digupgrade S.R.L., cu sediul în București, sector 2, strada ARH Grigore Ionescu 63, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7337/2021, CUI RO44157547, denumită în continuare „Monarch”, sau „Monarch for Men”.

Programul de fidelitate este destinat exclusiv persoanelor fizice, denumite în continuare “Clienţi” sau “Titularii”, şi poate fi accesat prin intermediul cardului de client Monarch for Men. Cardul de fidelitate Monarch for Men este gratuit.

Cardul de client Monarch for Men, conform condițiilor generale prezentate mai jos, este destinat să aducă titularilor următoarele beneficii:

  • Puncte de fidelitate permițând obținerea de vouchere de reducere;
  • Reduceri procentuale acordate conform grilei
  • Oferte promoționale;
  • Avantaje specifice pe parcursul evenimentelor organizate de Monarch for Men;
  • Servicii exclusive.
1. Acceptarea condițiilor generale

1.1. Clientul recunoaște aducerea la cunoștință și acceptarea condițiilor generale de aderare la programul de fidelitate Monarch for Men.

1.2. Aceste condiții sunt disponibile la cerere la recepția magazinelor Monarch for Men sau pe site-ul www.monarchformen.ro.

2. Obiect

2.1. Prezentul document definește condițiile generale de implementare a programului de fidelitate al Monarch for Men România.

2.2. Valoarea totală se cumulează încă de la obținerea cardului de fidelitate, la prima achitare la casă sau la prima achiziție on-line.

2.3. Programul de fidelitate Monarch for Men oferă dreptul la servicii și oferte promoționale complementare. Programul este destinat tuturor persoanelor fizice care doresc un card Monarch for Men. Cardul de fidelitate Monarch for Men nu reprezintă sub nici o forma un mijloc de plata.

3. Grila de reduceri*
Valoare cumulată de achiziții (lei)  % Reducere
0-3999 5%
4000-9999  10%
10000>  15%
4. Responsabilitatea Monarch for Men

4.1. Monarch for Men nu este responsabil în caz de daune de orice natura legate de programul de fidelitate cum ar fi întârzieri, distribuire eronată, probleme de conexiune, anomalii.

5. Datele personale

5.1. Clientul este răspunzător de exactitatea tuturor informațiilor furnizate și este singurul responsabil de orice informație eronată, incompletă sau perimata.

5.2. Orice schimbare de adresa sau de nume trebuie anunțate :

  • Prin simpla prezentare și comunicare a noilor date la recepția magazinului Monarch for Men cel mai apropiat
  • Efectuând personal modificările on-line, în spațiul personal, pe www.monarchformen.ro.
6. Pierdere / furt card

În caz de pierdere și/sau furt al cardului Monarch for Men, titularul trebuie sa anunţe în cel mai scurt timp posibil magazinul Monarch for Men emitent, sau pe adresa de email operational@monarchformen.ro. Cardul va fi anulat si înlocuit de unul nou. Titularul va păstra toate punctele obținute înainte și celelalte avantaje.

7. UTILIZAREA FRAUDULOASĂ A CARDULUI :

7.1. Orice abatere de la condițiile generale de adeziune prezentate, orice utilizare frauduloasă de către titular sau orice tert care acționează în contul titularului cardului va aduce cu sine anularea şi/sau confiscarea cardului.

7.2. Punctele de fidelitate obținute prin violarea prezentelor condiții generale sau prin utilizarea abuziva sau frauduloasa a cardului vor fi anulate fara nicio compensatie.

8. MODIFICAREA SAU OPRIREA PROGRAMULUI DE FIDELITATE MONARCH FOR MEN:

8.1. Cardul are o durata de validitate egală cu durata de viață a programului de fidelitate. În orice moment, societatea Digupgrade SRL își rezerva dreptul de a modifica sau de a opri sistemul de puncte de fidelitate fără a fi nevoită să-și motiveze decizia si fără să ofere compensații. Societatea Digupgrade SRL își rezervă dreptul să modifice grila de acordare a reducerilor fără a fi nevoită să-și explice decizia și fără să ofere compensații.

8.2. Titularii cardurilor de fidelitate acceptă că prezentele condiții generale ale programului de fidelitate să fie modificate în totalitate sau în parte, în orice moment. Titularii vor fi în acest caz informați de către Monarch for Men printr-o modalitate aleasă de societate.

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL :

Monarch for Men prelucrează datele cu caracter personal furnizate în cadrul Programului de fidelitate în conformitate cu Regulamentul European privind Protecția Datelor nr. 679/2016 și cu celelalte dispoziții aplicabile în ceea ce privește protecția datelor.

Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Programului de fidelitate pot fi consultate aici.

10. FORȚA MAJORĂ :

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale din prezentele Termeni și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră sau de caz fortuit. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.